VDF

  • VDF

    VDF

    Viniliden flüorid (VDF) adətən rəngsiz, toksik olmayan və yanandır və yüngül efir qoxusuna malikdir.Olefin cinsinə malik floro yüksək polimer materialların mühüm monomerlərindən biridir və polimerləşmə və kopolimerləşmə qabiliyyətinə malikdir. Hazırlanması üçün istifadə olunur. monomer və ya polimerin və ara məhsulun sintezi.
    İcra standartı: Q/0321DYS 007

Mesajınızı buraxın